PlayPause
Slider

Rủi ro khi mua nhà chưa hoàn công

Hoàn công là thủ tục mọi công trình nhà ở phải thực hiện để xác nhận việc xây dựng là có phép và đúng với bản vẽ. Việc mua bán nhà chưa hoàn công đều có thể mang lại những rủi ro pháp lý cho người bán lẫn người mua.

Chuyển mục đích sử dụng đất có xin phép

Chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản sang trồng cây lâu năm.Chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây hàng năm. Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở

Mức bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

Khi Nhà nước thu hồi đất, ngoài tiền bồi thường về đất thì còn được bồi thường về nhà và công trình khác gắn liền với đất. Số tiền bồi thường nhà ở khi Nhà nước thu hồi đất có thể bằng giá trị xây mới hoặc theo mức độ thiệt hại khi tháo

Các trường hợp được miễn giảm tiền sử dụng đất

Hiện nay pháp luật chỉ quy định các đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất. Các nghĩa vụ tài chính khác như lệ phí trước bạ, tiền thuê đất thì vẫn thực hiện bình thường.

Cơ hội được cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ

Quy định của pháp luật đất đai hiện hành thì hộ gia đình, cá nhân có cơ hội cấp Sổ đỏ cho đất không có giấy tờ. Tuy nhiên, khi làm hồ sơ yêu cầu cấp Sổ đỏ trong trường hợp này sẽ không

Cấp sổ đỏ cho đất có diện tích nhỏ hơn mức tối thiểu

Nhiều người sử dụng đất có nhu cầu làm Sổ đỏ nhưng diện tích đất nhỏ hơn DT tối thiểu nên không được cấp sổ. Vậy pháp luật có quy định rõ về việc cấp Sổ đỏ cho đất nhỏ hơn DT

HỆ THỐNG THƯƠNG HIỆU